Lamires/Online Eventaanmelding

Het Lamires systeem is ook als online aanmeldtool ideaal in te zetten voor een breed scala aan evenementen.
Grote organisaties zoals pensioenfondsen zetten Lamires in voor de aanmelding aan een-op-een gesprekken van deelnemers en adviseurs, bij werkgevers of op de eigen locatie.

Maar ook voor presentaties verspreid in het land voor specifieke thema’s, of voor deelname aan opleidingen.
Bij deze evenementen kunnen naast NAW e.d. ook specifieke uitvragingen gedaan worden (dieet, vervoer, uw vragen, e.d.) keuzes laten maken in het aanbod van workshops.

De aanmelding is steeds online, hetzij besloten alleen voor genodigden, hetzij publiek voor vrije inschrijving.
De klant ontvangt een e-mailbevestiging met informatie, locatie, routebeschrijving, QR-code en een agenda-item. Enkele dagen vóór het event ontvangt hij een herinneringsmail als geheugensteuntje, eventueel met een annuleerlink.

Bij binnenkomst kan de ontvangstmodule gebruikt worden met mobiele balie-apparatuur voor het scannen van de QR-code, en eventueel het afdrukken van een deelnemersbadge. De QR-code op de badge is tevens toegangsbewijs voor de plenaire bijeenkomsten en gekozen workshops.
Na afloop krijgt de klant een uitnodiging om een enquête in te vullen.