AMIS Seizoensplanning / Online

De meeste verhuurders willen eerst de planning vastleggen voor het nieuwe seizoen voor hun vaste huurders, alvorens incidentele verhuur in te (laten) boeken.

Voor de meeste verhuurders een jaarlijks terugkomende grote klus, die dankzij de optionele AMIS module Seizoen aanzienlijk vereenvoudigd wordt.

De seizoensplanner pakt de planning van het vorige seizoen op, en actualiseert deze automatisch qua datum, waarbij de weekdag gelijk blijft. Ook kunnen geautomatiseerd nieuwe evenementen worden aangemaakt. Via automatische e-mailberichten wordt de klant op de hoogte gesteld dat de planning klaar staat ter accordering in AMIS Online. De klant volgt de link en logt in, waarna hij de geplande aanvragen kan bekijken, op onderdelen kan aanpassen en accorderen, of laten vervallen.

De seizoensplanner kan de status van de seizoensaanvragen op elk moment volgen. Ook kan hij herinneringen sturen als nog niet gereageerd is. Hij detecteert automatisch op knelpunten, en lost deze zo nodig op.
Na de sluitingsdatum worden de goedgekeurde aanvragen in batch als reserveringen in het nieuwe seizoen geplaatst, waarna de bevestigingen gemaild kunnen worden.