header image

Ureg

Ureg is een eenvoudig uren registratie programma.
Ureg A maakt het mogelijkt het aantal gewerkte uren per project per bezigheid per medewerker per datum en tijd inzichtelijk te maken,
Ureg B is gericht op het registreren van de aanwezigheid van de medewerkers gericht op de vakantie en salaris administratie.

 

Ureg A

Registratie van uren per medewerker per project.

Werkingswijze

Nadat het pakket is geconfigureerd (coderen van de NAW gegevens van de werknemers, de projectnummers en de definie van soorten werknemers) kunnen de medewerkers zelf hun dagelijkse werkzaamheden per project datum en tijd invoeren.

Het invoeren geschiedt menugestuurd via hetzij een client op de werkplek hetzij via een browser via de webmodule van Ureg
Het is altijd mogelijk aan de hand van de mutatielijsten achteraf wijzigingen aan te brengen.

Mogelijke output:

- mutatielijsten per dag/week tijdsinterval op de dag,
- alle ordernummers met totaal aantal uren,
- alle ordernummers met uren uitgesplitst naas kostenplaats

Na elke periode (4 weken of 1 kalendermaand) worden de ingevoerde uren van de afgesloten periode "opgeslagen" in een historisch bestand.


Ureg B

Registratie van gewerkte uren per medewerker.

Aan de hand van een rooster wordt de veronderstelde aanwezigheid vergeleken met de werkelijke aanwezigheid. Automatisch worden normale, overuren, en evt onregelmatigheids toeslagen gegenereerd.

De aanwezigheid wordt geregistreerd mbv een pasje of transponder te lezen bij binnenkomst en vertrek. Op deze wijze worden werkelijk gewerkte uren per medewerker volledig geregistreerd.

Als een medewerker, bijvoorbeeld in een zwembad, verschillende soorten taken uitvoert die verrekend worden onder verschillende grootboeknummers of bijvoorbeeld verschillende uurprijzen, dan kan door koppeling van de rooster-gegevens aan een bepaalde locatie in het gebouw of zwembad automatisch worden verwerkt en worden doorgeboekt naar de salarisadministratie.

Ook overuren en onregelmatigheidstoeslagen kunnen op deze wijze automatisch worden verwerkt via een koppeling met de salarisadministratie.

 

40 jaar grensoverschrijdend
 
   Veritas Logo