header image

LVP Microdienst B.V.

LVP Microdienst was oorspronkelijk de naam waaronder LVP B.V. een aantal softwarepakketten op de markt bracht, voor meer algemene toepassingen zoals boekhoudpakketten, factureersystemen, voorraadsystemen, etc.

Al in 1980 koos LVP B.V. als strategie voor het uitsluitend ontwikkelen van pakketten voor een zeer specifiek, niet te groot maar moeilijk marktsegment zoals bijvoorbeeld het reserveren van stoelen in zalen, het reserveren van zalen in gebouwen, het reserveren van plaatsen in magazijnen en garages.

Van deze activiteiten zijn er een aantal een eigen leven gaan leiden in een specifieke markt zoals Theares, TRS, AMIS, Lamires.

Daarnaast worden een aantal projecten en pilots binnen de structuur van LVP B.V. ontwikkeld, verkocht en geserviced.

40 jaar grensoverschrijdend
 
   Veritas Logo